Foto's

CBS HET ANKER ZUIDHORN

Verkeerscommissie

 

CBS Het Anker heeft een gezamenlijke Verkeerscommissie met OBS de Borgh,

Verkeerscommissie De Noordster genaamd.

Samen staan we sterk voor een veilige verkeersomgeving van de school.

 

Enkele keren per jaar komt de Verkeerscommissie van de Noordster bij elkaar. De commissie bestaat uit leerkrachten en ouders van beide scholen.

De commissie organiseert activiteiten op het gebied van verkeerseducatie zoals het fietsexamen, informatie over de dode hoek van vrachtwagens, jaarlijkse fietscontrole en dergelijke.

Daarnaast adviseert zij de directies van beide scholen over knelpunten rond de Noordster.

Deze knelpunten worden vooral door bezorgde ouders bij de commissie onder de aandacht gebracht. Hieronder vindt u een overzicht van klachten of ideeën die onder de aandacht van de 

Verkeerscommissie zijn gebracht en de huidige status daarvan.

 

 

Idee / suggestie / probleem

Mogelijke oplossingen besproken in de verkeerscommissie

Stand van zaken

Oversteek van parkeerplaats zaal Balk naar school.

Bij de oversteek moet je op de rijbaan lopen.

Voetpad aanleggen tussen de parkeerplaats zaal Balk en Friesestraatweg.

 

16-10-2017: Punt wordt doorgegeven aan directie van beide scholen, zij zijn ons contactpersoon bij de gemeente.

Zoen en Zoef strook is onveilig.

Zoen en zoef strook is gesloten in de middag waardoor de uitgaande schoolkinderen niet enthousiast op de zoen en zoef strook terecht komen waar op dat moment auto’s kunnen rijden. In de ochtend speelt dit niet omdat de meeste kinderen op dat moment begeleidt worden door ouders.

Gesloten

 

Eenrichtingsverkeer rondom school (Aviorstraat).

Er is een verzoek ingediend bij de gemeente om bewegwijzering aan te brengen waardoor de straat een officiële eenrichtingsweg wordt.

Dit is door de gemeente afgewezen omdat deze weg straks gaat dienen als toegangsweg voor de nog te bouwen woningen achter de school.

Gesloten.

Kruispunt Noorderlicht / Atlasstraat is onoverzichtelijk en auto’s rijden daar te hard.

 1. Er is een rapport door Veilig Verkeer Nederland opgesteld. Zij geven aan dat de schoolomgeving niet oogt als een schoolomgeving. Zij adviseren bijvoorbeeld om meer kleur te gebruiken of een kenmerkend speeltoestel te plaatsen.
 2. Verzoek om zebrapaden op de kruising
 3. Verzoek om verkeersregelaars
 1. De directie van de Noordster heeft dit besproken met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd een significant deel te betalen, de scholen moeten de rest betalen.
  Hierdoor hebben de kinderen een prachtig nieuw speeltoestel (zij worden hier ook in gevraagd mee te denken) en oogt de omgeving meer als die van een school.
 2. De gemeente wijst dit af omdat er in onze gemeente beleid is zo weinig mogelijk verkeersborden etc te plaatsen.
  Gesloten
 3. Willen we dit doen, dan zijn er op drie plekken verkeersregelaars nodig. Dit zijn voornamelijk vrijwillige ouders en uit ervaring weten we dat dit niet te bemensen is.
  Daarnaast wordt een verkeersregelaar opgeleid voor één punt, waardoor de inzet van vrijwilligers extra moeilijk is.
  Gesloten.

Viskar op vrijdagmiddag op de hoek van Noorderlicht en Aviorstraat zorgt voor drukke voetpaden en een onoverzichtelijk kruispunt.

Eigenaar van de viskar vragen op een andere plek te gaan staan.

De gemeente heeft aangegeven dat de viskar verplaatst moet worden zodat de uitgangen van het schoolterrein weer overzichtelijk worden.
Gesloten.

Verbreding van de stoep voor De Borgh.

 1. De gemeente verbreed het pad, net zoals bij Het Anker al het geval is.
 2. We regelen vanuit school vrijwilligers en verbreden de stoep zelf.
 1. De gemeente gaat het pad verbreden.
  16-10-2017:
  Sinds dit voorjaar is er geen nieuws.
  Punt wordt meegegeven aan directie De Borgh.
 2. Dit hebben we geopperd, maar de gemeente was hier niet meer akkoord.
  Gesloten.

Fietspad vanaf de rotonde Noorderlicht naar Hooiweg en naast het busstation is onveilig.

Verbreding fietspad vanaf de rotonde Noorderlicht naar Hooiweg en naast het busstation.

Dit wordt gerealiseerd in het voorjaar van 2017.

16-10-2017: Gerealiseerd en dus gesloten.

Folder uitdelen aan “nieuwe” ouders.

 

16-10-2017:
Vraag aan directie beide scholen om de folders te updaten aan situatie van de Noordster.

Overzichtelijkere situatie rondom school.

Groene belijning rondom de school. (groene belijning houdt bochten vrij)

16-10-2017: Communicatie zal via nieuwsbrieven / website verlopen.

School meer als schoolzone herkenbaar te laten zijn. (op advies van VVN)

Gebruik van verkeersborden welke door kinderen van Het Anker zijn gemaakt (bij het vorige pand al)

16-10-2017: Directie Het Anker zal kijken of deze nog in bezit zijn van de school.

 

Volgende bijeenkomst van de Verkeerscommissie: 15 januari 2018

 

 

De verkeerscommissie wil graag zichtbaar zijn richting de ouders zodat zij goed geïnformeerd zijn. 

Misschien heeft u ook een idee of suggestie, die horen we dan graag. 

 

Ons contactadres is: verkeerscommissie.noordster@outlook.com

 

Namens Het Anker in de Verkeerscommissie:

 

  

 

 

 

Björn van Dijk

 

Rik Bosch
 

 

vacature
 

Anita Westra

(leerkracht)

 

                    Het Ankerverkeersspel
                            Hoe kom ik veilig op school?
 

                        Ankerverkeersspel.pdf

                         Spelregels.pdf