Foto's

CBS HET ANKER ZUIDHORN

Continurooster

We werken met een continurooster. Zie protocol Continurooster onder het kopje Protocollen.

Hier kunt u kort de nodige informatie vinden:

 

Schooltijden:

We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur.

De schooltijden voor de diverse groepen zien er als volgt uit:

 

 

 Groep 1:

 Maandag             

 Dinsdag             

 Woensdag           

 Donderdag          

 Vrijdag               

               

* = eten op school

 

8.30 uur - 14.30 uur* 

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 12.30 uur

8.30 uur - 12.00 uur

8.30 uur - 12.00 uur

 

 

 Groep 2, 3 en 4:

 Maandag              

 Dinsdag                 

 Woensdag            

 Donderdag           

 Vrijdag                    

               

* = eten op school

 

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 12.30 uur
8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 12.00 uur

 

 

 Groep 5 t/m 8

 Maandag           

 Dinsdag              

 Woensdag         

 Donderdag        

 Vrijdag                

 

   * = eten op school

 

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 12.30 uur

8.30 uur - 14.30 uur*

8.30 uur - 14.30 uur*

 

Lunchpauze:

De lunchpauze wordt niet meer verzorgd door de TMO SKSG, maar valt onder

de verantwoording van school.

Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan het ”overblijven”.

Leerkrachten verzorgen de pleindiensten, met assistentie van een hulpouder.

 

Vrijwilligerspool:

Ouders die willen helpen bij de pleindienst kunnen zich aanmelden voor de Vrijwilligerspool via anker@pentaprimair.nl.

We verwachten van deze ouders dat zij samen met de leerkrachten toezien op de leerlingen tijdens de lunchpauze. Ook kan er na de pauze geassisteerd worden bij de lunch in de kleutergroepen.

We stellen hiervoor een vrijwilligersvergoeding beschikbaar van € 4,50 per uur.

 

Ouderavond Continurooster 15 april 2015:

Hier kunt u de PowerPointpresentatie van de Ouderavond over het continurooster bekijken:

 

 

Verkeerssituatie:

De schooltijden van OBS de Borgh zijn gelijk aan die van onze school. Dit is een weloverwogen keuze

geweest waarbij team, Werkgroep Continurooster, Veiligheidscommissie, gemeente, politie en

Veilig Verkeer Nederland betrokken zijn geweest. Alle partijen hebben er vertrouwen in dat het haalbaar

is dat het halen en brengen van de leerlingen goed verloopt.

Het staat en valt met duidelijke regels en goed (verkeers)gedrag.

 

Een overzicht van de schoolomgeving:

 

   
     
   

SKSG:

De SKSG heeft een aanbod voor Buitenschoolse opvang.

Hier kunt u de PowerPointpresentatie van de SKSG zien en kijken of het aanbod voor u interessant is.